Green Recycle SRL

EnglishRomanian

Consultanță pentru managementul deșeurilor

Consultanță pentru managementul deșeurilor

Specialiștii noștri acreditați pentru managementul deșeurilor vă pot ghida și furniza  informații  privind:

  • modul de amenajare/pregatire al zonei de stocare temporară a deșeurilor;
  • modul de ambalare temporară și securizare a deșeurilor generate (recipienți folosiți, concomitent cu modul de etichetare cu fișe de siguranță pentru fiecare categorie în parte, toate acestea conform legislației în vigoare);
  • modul de  semnalizare al zonelor cu deșeuri;
  • instruirea angajaților beneficiarului asupra modului de manipulare a deșeurilor;
  • modul de gestionare al depozitului temporar de deșeuri;
  • soluții de valorificare maximală a deșeurilor generate;
  • informații privind modul de completare a formularelor aferente generării, raportarii lunare, etc, a deșeurilor generate;