Green Recycle SRL

EnglishRomanian

Total Waste Management

Total Waste Management

Avem experienta si logistica necesara pentru a oferi un pachet complet de servicii, prestat la sediul beneficiarului, sub numele de Total Waste Management, care asigură protecţia mediului prin managementul integrat al deseurilor incepand cu segregare inca de la locul generarii,continuand cu preluarea, transportul şi eliminarea deşeurilor, înglobând totodată întocmirea documentaţiei prevăzute de legislatie.

Total Waste Management este un concept  care presupune managementul integral al deşeurilor periculoase şi nepericuloase rezultate în procesul de producţie (activitatea întreprinderii sau a beneficiarului) şi, simultan, asigurarea cailor necesare bunei desfasurari a activitatii beneficiarului.

Practic, pachetul nostru de servicii include:

  1. amenajarea perimetrului de stocare temporara a deseurilor in unitatea clientului;
  2. organizarea gestiunii complete a deseurilor;
  3. asigurarea unei echipe specializate si permanente care va evacua in permanent deseurile de la punctele de generare catre  locul de stocare temporara;
  4. segregarea/sortarea deseurilor pe categorii, brichetarea/balotarea  concomitent cu securizarea si etichetarea acestora;
  5. evacuarea deseurilor din unitatea clientului in vederea eliminarii finale sau a valorificarii;
  6. documentatia aferenta gestiunii deseurilor;
  7. monitorizare permanenta.

Proiectul de Management Total al Deseurilor(Total Waste Management) se preteaza oricarei categorii de societati care genereaza deseuri, de la cel mai mic service auto pana la fabrica ce lucreaza in 3 schimburi.

Exemplu de proiect TWM